Uncategorized Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór z omówieniem

-

- Reklama -

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jednym z możliwych sposobów zakończenia zatrudnienia. W takiej sytuacji pracownik i pracodawca zawierają porozumienie, które określa warunki zakończenia umowy o pracę oraz sposób i termin wypłacenia należnych pracownikowi świadczeń.

Wzór takiego porozumienia powinien zawierać następujące elementy:

Dane identyfikacyjne stron – imiona i nazwiska, numery PESEL lub NIP, adresy zamieszkania i siedziby przedsiębiorstwa.

Tytuł porozumienia – „Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron”.

Określenie warunków rozwiązania umowy – należy wskazać, jaka jest przyczyna rozwiązania umowy, np. zakończenie okresu próbnego, porozumienie stron, itp.

Określenie terminu rozwiązania umowy – należy wskazać, kiedy umowa zostanie rozwiązana, tj. ostatni dzień pracy pracownika.

Opis uzgodnień dotyczących wynagrodzenia – w porozumieniu należy uwzględnić informację o tym, jakie świadczenia zostaną wypłacone pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, np. odprawa, wynagrodzenie za czas niepracowania, itp.

Potwierdzenie przekazania dokumentów – należy zawrzeć informację o tym, że pracownik otrzymał wszelkie dokumenty dotyczące zakończenia zatrudnienia, np. zaświadczenie o zatrudnieniu, świadectwo pracy, itp.

Oświadczenia stron – należy uwzględnić oświadczenia pracownika i pracodawcy, które potwierdzają, że strony zrozumiały i akceptują warunki zawarte w porozumieniu.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest korzystne dla obu stron. Pracownik zyskuje pewność co do terminu rozwiązania umowy i warunków, na jakich zakończy swoje zatrudnienie. Pracodawca unika kosztów, które wiążą się z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy przepisów prawa pracy.

Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie zwalnia pracodawcy z obowiązku przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym zwłaszcza dotyczących wynagrodzenia za pracę, odpoczynku pracownika i ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

Czy można rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia?

Tak, umowa o pracę może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia przy porozumieniu stron. W takiej sytuacji pracownik i pracodawca zawierają umowę o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, w której określają warunki i skutki takiego rozwiązania.

Warto jednak zaznaczyć, że taki sposób rozwiązania umowy o pracę może wynikać z wcześniejszych ustaleń między stronami, ale nie może być narzucany jednej ze stron wbrew jej woli. Jeśli jedna ze stron nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, to umowa o pracę może zostać rozwiązana jedynie na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, w tym z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia w sytuacjach, w których przepisy na to pozwalają (np. z winy jednej ze stron).

Przy rozwiązywaniu umowy o pracę za porozumieniem stron należy pamiętać, aby umowa została sporządzona na piśmie i określała co najmniej:

  • datę rozwiązania umowy o pracę;
  • przyczynę rozwiązania umowy o pracę;
  • wysokość i sposób wypłaty należnych świadczeń pracowniczych (np. odprawy, wynagrodzenia za czas niepracowania, ewentualnych premii);
  • warunki korzystania z informacji i dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być korzystne dla obu stron, jeśli będą miały pewność co do warunków i terminu zakończenia zatrudnienia. Jednak przed podpisaniem takiej umowy należy dokładnie przeanalizować warunki i konsekwencje takiego rozwiązania.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Najnowsze

Ile zarabia się w McDonald’s? Stawki dla pracowników

McDonald's płaci swoim pracownikom według ustalonych stawek godzinowych, co oznacza, że ich wynagrodzenie jest oparte na konkretnych czynnikach, takich...

Kurs bitcoina rośnie w kierunku $25 000

W tym momencie jeden bitcoin jest wart 24 715 USD. Oznacza to, że cena wzrośnie o około 10% każdego...

Jaki serwis stremingowy wybrać?

Istnieje wiele różnych serwisów streamingowych, które oferują dostęp do filmów, programów telewizyjnych, muzyki i innych treści. Ostateczny wybór zależy...

Zarządzanie przez cele — jaki ma wpływ na funkcjonowanie firmy?

Zarządzanie przez cele (ang. Management by Objectives, MBO) to podejście do zarządzania, które skupia się na ustalaniu celów i...

Kwota wolna od podatku a Nowy Polski Ład?

"Kwota wolna od podatku" to kwota dochodu, którą nie trzeba opodatkować w Polsce. W 2023 roku wynosi ona 30...

Kiedy następuje nabycie prawa do 26 dni urlopu?

Ilość dni urlopowych przy umowie o pracę zależy od kraju, w którym umowa jest zawarta, a także od indywidualnych...

Warto przeczytać

Ile zarabia się w McDonald’s? Stawki dla pracowników

McDonald's płaci swoim pracownikom według ustalonych stawek godzinowych, co...

Kurs bitcoina rośnie w kierunku $25 000

W tym momencie jeden bitcoin jest wart 24 715...
- Reklama -

Może Cię zainteresowaćPOWIĄZANE
Polecane dla Ciebie